Μέρος της Κάτω Πόλης, ο κόλπος και, στο βάθος η Πελοποννησιακή ακτή